Видавництво пропонує:

  • повний спектр поліграфічних послуг
  • офсетний кольоровий друк
  • коректура та редакторська правка
  • друк листівок, запрошень, візиток
  • виготовлення брошур, методичнок, посібників
  • сайт видавництва «Ґражда»

четвер, 19 березня 2009 р.

В. Задорожний, Ю. Кундрат: Курс історії української культури

В. Задорожний, Ю. Кундрат . Курс історії української культури (ІХ – початок ХХІ ст.): Навчальний посібник для студентів-україністів. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 432 с.

Курс прочитаний для студентів україністів філософського факультету Пряшівського університету (Словакія) та студентів гуманітарних факультетів Ужгородського національного університету (Україна). У курсі висвітлюється історія української культури від найдавніших часів і до наших днів. Матеріали курсу в комплексі дозволяють студентам поглиблено вивчити й опанувати знаннями про світ української культури, широку панораму її історичного розвитку в контексті європейської і світової культури.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним усім, хто цікавиться історією культури України та Закарпаття зокрема.

ББК 83 (4УКР)
ISBN 978-966-8924-97-2

Ціна - 50 грн.

вівторок, 3 березня 2009 р.

Офіцинський Р. А. Тяжко жити Касандрою...

Офіцинський Р. А. Тяжко жити Касандрою... Україна. 2006-2008. – Ужгород: Ґражда, 2008. – 352 с.

Тексти зібраних у цій книзі науково-публіцистичних статей первісно побачили світ про-тягом 2006-2008 років. Їх подали загальнонаціональні та регіональні друковані та електронні газети і журнали «Українська правда», «Урядо-вий кур’єр», «Екзиль», «Післямова», «Трибуна». Також вони пропагувалися іншими медіа, віт-чизняними і зарубіжними: «ИноСМИ.Ru», Vlasti.net, «Львівська газета», «Закарпаття online», Uzhgorod.net, Zakarpat.info, «Правда Закарпаття», «Репортер» тощо.

ISBN 978-966-8924-86-6

Ціна 30 грн.

середа, 29 жовтня 2008 р.

Голомб Л. Г. Новаторські тенденції в українській літературі

Голомб Лідія Григорівна. Новаторські тенденції в українській літературі кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. – Ужгород: Ґражда, 2006. – 296 с.

ISBN 978-966-8924-83-5

Ціна: 30 грн.

У книзі зібрано статті, в яких на матеріалі лірики І. Франка, Лесі Українки, В. Самійленка, М. Вороного, М. Чернявського, Б.-І. Антонича, поезій у прозі В. Стефаника, О. Кобилянської, Марка Черемшини, Г. Хоткевича простежуються новаторські тенденції в розвитку українського художнього слова кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. Основна увага звертається на оновлення проблематики, стилю, поетики національного письменства, на його місце в загальноєвропейському літературному контексті. Досліджується, зокрема, ліризація української прози початку ХХ ст.

У руслі національно-культурного відродження Закарпаття в 20-30-х рр. ХХ ст. в окремому розділі книги розглядається поезія, проза, драматургія та театральне життя краю вказаного періоду.

ББК 83.3(4УКР)5

четвер, 23 жовтня 2008 р.

Йосип Бокшай. Комплект з 16 листівок (настінні дидактичні картини)

Франтішек Гібл - директор музею ім. Я. А. Коменського в моравському містечку Пшерові досліджує історію музею чеського шкільництва. Він вивчив рідкісну збірку наочних дидактичних матеріалів, в якій зберігається 18 картин видатного українського художника Й.Бокшая, виконаних на замовлення Міністерства шкільництва.

Це несподівана сторінка у творчій біографії художника. Глянувши на ці праці, бачимо, що вони мають значення не лише для школи, для урокiв краєзнавства, оскільки продуманий матеріальний зміст відображає характерні неповторнi риси Підкарпатської Русі.

Гідне похвали те, що цій - найсхіднішій частині Чехо-словацької республіки видавництво присвятило більше ніж третину серії. Картини Бокшая мали велике виховне значення для чехословацьких шкіл загалом. Висока оцінка робіт Йосипа Бокшая найкращими чеськими знавцями цієї тематики є красномовним свідченням про талант чудового закарпатського художника, одного з засновників Закарпатської школи живопису.

Ціна за комплект - 15.00 грн.

Ціна поштучно - 2.50 грн.

понеділок, 8 вересня 2008 р.

Животко Аркадій. Українське Подоння

Животко Аркадій. Українське Подоння /Упорядкування Оксани Лавер та Андрія Ребрика; Передмова та примітки Леся Белея; Дизайн серії Надії Пономаренко. – Серія Ucrainica: ad fontеs. Книга ІV. – Ужгород: Ґражда, 2008. – 144 с.: іл.

Вартість: 15 грн.
ISBN 978-966-8924-80-4

Перебування у Празі було найпліднішим науковим періодом у житті А. Животка. Тут він видає свої праці, присвячені Воронежчині («Острогожщина: осередок Подоння», 1942; «Українська Воронежчина в культурному житті України: Подонь», 1943), «Пресу Підкарпатської України» (1940), друкує низку статей у авторитетному славістичному журналі «Slovanský Přehled», «Нашій культурі», «Краківських вістях», а також працює над фундаментальною «Історією української преси».

ББК 63.3(4УКР)6-8

понеділок, 1 вересня 2008 р.

Децик Р. А. Шкільні музеї Закарпатської області

Децик Роман Андрійович. Невичерпна скарбниця людських святинь. Шкільні музеї Закарпатської області: Видання друге, перероблене та доповнене /Вступне слово О. О. Гаваші та В. І. Чепи. – Ужгород: Ґражда, 2008. – 216 с.: іл.

Ціна: 25 грн.

ISBN 978-966-8924-78-1
ББК 74.200.585.4(4УКР)

Ця книга – спроба допомогти керівникам навчальних закладів, молодому поколінню педагогів краще зрозуміти доцільність проведення туристсько-краєзнавчої роботи та музейної справи серед колег і школярів. Автор розглядає певні проблеми шкільних музеїв області і на прикладі чинних показує весь аспект напрямків цієї роботи.

пʼятниця, 18 липня 2008 р.

Піпаш В. В.: Народний Рух України як форма національно-визвольної боротьби

Піпаш Володимир Васильович. Народний Рух України як форма національно-визвольної боротьби українців на зламі 80-90-х років ХХ століття: закарпатський регіональний аспект: Монографія. – Ужгород: Ґражда, 2008. – 216 с.: іл.

ISBN 978-966-8924-69-9

У книзі досліджується діяльність наприкінці 80-х – на почату 90-х років ХХ століття Закарпатської крайової організації Народного Руху України, як характерної для цього часу форми багатовікової національно-визвольної боротьби закарпатських українців.
Автор заперечує погляд, що державна незалежність «дісталася» українцям майже випадково, безкровно, без якоїсь значної боротьби, внаслідок «збігу обставин». Він доводить, що це було закономірним результатом багатовікових змагань українців, у т. ч. закарпатців, за власну державу, а відбулося, передусім, завдяки діяльності широкої громадсько-політичної організації Народного Руху України, який на зламі 80-90-х років минулого століття об’єднав широкі, патріотично налаштовані маси українського суспільства. Складовою частиною його була і Закарпатська крайова організація НРУ.

На основі опрацювання великої кількості документів та матеріалів, автор, котрий тривалий час очолював крайову організацію НРУ, розповідає про передумови та те, як відбувався сам процес утворення Закарпатського Руху, висвітлює його внесок у боротьбу з тоталітаризмом, регіональним сепаратизмом, за демократизацію та становлення громадянського суспільства і головне – у здобуття українським народом власної держави. Висвітлюються форми, методи діяльності НРУ, її напрямки та заходи, зокрема масові, які проводилися в ті роки. Підкреслюється, що, практично, вся ця величезна робота базувалася на самовідданій діяльності простих закарпатців – патріотів рідної української землі.

Книга розрахована для науковців, вчителів, політиків, студентів та читачів, котрі цікавляться історією боротьби за здобуття державної незалежності України.

ББК 63.3(4УКР)64

вівторок, 17 червня 2008 р.

Олеся Ребрик: А4.

Олеся Ребрик. А4.
Літературно-художнє видання. /Ред. Ребрик Н., художньо-технічна редакція Пономаренко Н. С. - Ужгород: Ґражда, 2008. - 48 с.

Видання підготовлено як дипломний проект студентки ІV курсу Закарпатського художнього інституту Корнелії Ілюк кафедри “Дизайн”. Керівник проекту - Заслужений художник України Надія Пономаренко.

ББК 84.4(4Укр) Р 31

Третій книзі Олеся Ребрик пощастило у тому сенсі, що вона стала одночасно й дипломним проектом студентки Закарпатського художнього інституту Корнеліі Ілюк, в доробку якої уже також кілька поважних дизайнерських робіт. Однак у цьому випадку обидві вони в якійсь мірі дебютантки. Олеся після двох прозових книг виносить на читацький суд поезію, Неля ж виходить за межі чисто дизайнерських пошуків і реалізує себе в поезомалярстві. Таким чином робиться оригінальна заявка на сучасну інтерпретацію тексту, як також продовжується традиція українського поетичного експерименту.

© Олеся Ребрик, 2008;
© Корнелія Ілюк, ілюстрації, дизайн, 2008;
© Надія Пономаренко, керівник проекту,2008;
© Видавництво “Ґражда”, 2008.

Вартість - 25 грн.

вівторок, 10 червня 2008 р.

Фечко-Каневська О. І.: Етичні бесіди

Фечко-Каневська Олена Іванівна
Слово на добро. Слово про любов: Етичні бесіди /Передмова Наталії Ребрик. – Ужгород: Ґражда, 2008. – 336 с.: іл.

ISBN 978-966-8924-65-1

До книги увійшли бесіди на морально-етичні теми, в яких роз’яснюються принципи загальнолюдської моралі, даються поради, як “легше” осмислити життя, пізнати себе, щоб набути досвіду в плані адаптації та соціалізації, самовиховання та саморозвитку особистості.

Пропоноване видання в доступній формі досліджує, висвітлює такі проблеми: шлях від індивіда до особистості, особистість у старості; роль релігії в житті людини; проблеми любові − дружби − кохання, сучасної сім’ї; виховання дітей та молоді; культура спілкування тощо. Автор дає рекомендації щодо профілактики паління, алкоголізму, наркоманії, СНІДу.

Книга адресована класним керівникам, кураторам, учителям, викладачам коледжів, широкому загалу читачів.

ББК 74.200.51 (4УКР)

Вартість 30 грн.

понеділок, 9 червня 2008 р.

Бундаш К. Є.: Восени всі сосни плачуть

Бундаш Кароліна Євгеніївна
Восени всі сосни плачуть: Поезія. – Ужгород: Ґражда, 2008. – 56 с.: іл.

ISBN 978-966-8924-62-0

Коли людина вміє читати поезію, вона володіє метафоричним шифром філософії буття, вона здатна отримувати певну естетичну насолоду, а поезія стає тим товаром, який перестає бути нерентабельною книжковою продукцією.
Кароліні Бундаш поталанило і з наставниками, і з текстами. “Чи варто тобі, Кароліно, так рано пройматися дорослими стражданнями? – запитував у передмові до дебютної збірочки (2005) юної авторки Петро Скунць і доходив висновку: – Якщо проймаєшся – очевидно треба”.

ББК 84(4УКР)

Вартість 6 грн.

середа, 28 травня 2008 р.

Порадник учителям зарубіжної літератури

Порадник учителям зарубіжної літератури: використання інтерактивних методів навчання при викладанні зарубіжної літератури в навчальних закладах Іршавщини. – Ужгород: Ґражда, 2008. – 308 с.: іл.

ISBN 978-966-8924-67-5

У методичному посібнику викладено сутність і зміст інтерактивних методів навчання, вимоги до їх впровадження в практику роботи словесників, подано власні рекомендації та творчі доробки членів районної творчої групи навчальних закладів Іршавщини з цієї проблеми.

Для вчителів-словесників загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв.

ББК 74.268.3+83(3)0
Вартість - 30 грн.

неділя, 25 травня 2008 р.

Дорошенко Д.: Слов’янський світ в його минулому й сучасному

Дорошенко Дмитро
Д 69 Слов’янський світ в його минулому й сучасному /Підготовка тексту та передм. – проф. Белей Л. О.; відповід. ред. – акад. Юліан Тамаш. – Ужгород: Ґражда, 2005. – 404 с.: тверда оправа.
Ціна 50,00 грн.
ISBN 966-7112-93-4

Праця Д. Дорошенка не відома не лише широкій культурній громадськості, а й вузькому колу фахівців-славістів. Адже цій праці дивом судилося побачити світ далеко від України, навіть поза Славією, у Берліні 1923 р. Тираж був мізерний. На велику Україну, тоді вже радянську, ця праця легально потрапити не могла. Кожен з розділів “Слов’янського світу” присвячений окремому слов’янському народу – білорусам, болгарам, великоросам (росіянам), кашубам, лужицьким сербам, полякам, сербам, хорватам, словакам, словінцям, українцям, чехам – є стереотипним за структурою. Найперше автор подає статистичні дані про загальну чисельність, релігійно-конфесійну належність, а також окреслює етнографічні межі кожного зі слов’янських народів. Окремо викладається історія та, відповідно, література.
ББК 63.3 (4УКР)

четвер, 24 квітня 2008 р.

Петро Скунць. Твори. Книга 1

Скунць Петро Миколайович
С 46
Твори. Книга І. /Упорядкування та підготовка текстів Наталії Скунць; передмова Тараса Салиги. – Ужгород: Ґражда, 2007. – 272 с.: іл.

ISBN 978-966-8924-35-4 (Твори)
ISBN 978-966-8924-36-1 (Книга І.)

Петро Скунць справді характерник і виразно індивідуальна та самобутня особистість. Він ніколи не «грав чужих ролей», не підлаштовувався навіть під тих, кого любив на усю повноту свого серця. Він завжди виконував власну роль – роль Петра Скунця – у житті й творчості.

Зайти в Скунцевий світ не складно, трудніше зрозуміти. Це розуміння відкриється не кожному або ж кожному по-своєму, тому й розгортаємо творчий світ Петра Скунця у зворотній хронології написання творів: від ще недавнього Скунця до зовсім юного мрійливого лірика.

Тут його душа. Тут його життя. Тут він сам – близький і далекий, рідний і чужий, приречений на одинокість, та позбавлений самотності.

ББК 84.4 УКР 6-5

середа, 9 квітня 2008 р.

Гордуз Н. О.: Олімпіадні та творчі завдання для учнів початкових класів

Олімпіадні та творчі завдання для учнів початкових класів: Українська мова. Математика (збірник). – Ужгород: Ґражда, 2008. − 180 с.

Посібник містить різноманітні олімпіадні та творчі завдання з української мови та математики для учнів початкових класів.

Матеріал посібника може використовуватися вчителями-практиками на уроках української мови, математики (як додаткові завдання) на уроках і в позаурочний час.

До збірника увійшли творчі завдання підвищеного рівня складності з української мови та математики. Пропоновані завдання сприятимуть розвитку інтелектуальних здібностей та розкриттю творчого потенціалу молодших школярів.

середа, 2 квітня 2008 р.

Відійшов у вічність старійшина закарпатоукраїнської літератури Олександр Сливка

1 квітня 2008 року відійшов у вічність старійшина закарпатоукраїнської літератури Олександр Іванович СЛИВКА

Народився З0 липня 1909 р. в с. Золотарьово Хустського району в селянській родині. Закінчив Хустську гімназію (1931). Склавши диференційовані екзамени при Мукачівській учительській семінарії, учителював на Хустщині. У 1937 р. відбув службу в чехословацькій армії, вчителював у с. Руському Полі на Тячівщині, з 1938 р. – в Тячівській горожанській школі.

Заочно закінчив історичний факультет Ужгородського університету (1952), перевівся на роботу в Хуст. Спочатку працював у СШ № 1, потім у СШ № 3, звідки й вишов (1969) на пенсію. Брав участь у драматичному гуртку Хустського Будинку культури. Виконував ролі у п'єсах М. Кропивницького «Дай серцю волю, заведе в неволю», В. Минка «На хуторі біля Диканьки», М. Зарудного «Веселка», О. Коломійця «Фараони», О. Довженка «Потомки запорожців», О. Островського «Свої люди – поквитаємось» та ін. У цілому О. Сливка зіграв понад сто ролей у різних драматичних виставах. Як режисер здійснив більше п’ятдесяти постановок з драматичними колективами у тих місцях, де йому доводилося працювати.

У 1937 р. на сторінках журналу «Наш рідний край» були надруковані оповідання «Військові кладовища», «Карпати», «На електричному дроті», «Тиса». Деякі оповідання та одноактна комедія «Джерґа» публікувалися в журналі «Літературна неділя» (1943, 1944), в книзі «Хуст над Тисою» (1992), антології «Закарпатське оповідання в ХХ столітті» (2002). Комедії «Бородате непорозуміння» та «Святий Миколай» чимало сільських драматичних гуртків поставили на сцені ці твори (у кінці 1937 р. були надруковані в журналі «Пчілка».

З 1937 р. працює над романом «Широке», уривок з якого за сприяння В. Ґренджі-Донського було надруковано у журналі «Говерля» на початку 1939 р. У роки війни рукопис роману загубився. Пізніше він був заново відтворений з пам’яті, написаний й опублікований (2002).
Автор п’єс «Святий Миколай» (1938), «Пташиний суд» (1944) та збірки оповідань «Під солом’яною стріхою» (1943 – вийшла під псевдонімом А. Слимак).
Член Спілки письменників України з 1995 р.

Завдяки старанням І. Губаля, родичів, друзів та шанувальників таланту письменника останнім часом побачили світ ті твори О. Сливки, які раніше не друкувалися або були майже забуті. Це збірки п’єс «Драматичні твори» (1999), оповідань «Тепла осінь» (2001), книга спогадів «Минулося – та не забулось» (2001 – докладні й аналітичні розповіді про своїх друзів-письменників), «З чистого серця» (2005) – оповідання, спогади, листи; роман «Широке» (2002).

Перегорнуто одну з найцікавіших сторінок літератури Закарпаття. Ідеї народовецтва, ідеї Великого Чину – несхибного й самовіддіного служіння своєму народові Словом – виписані на ній кожноденною муравлиною працею, гідною захвату й довічної шани.


Некролог на zakarpattya.net.ua

вівторок, 1 квітня 2008 р.

У вітчизняному літературознавстві неповнота історії української літератури видається часом за неповноту українського літературного процесу

Наталія Ребрик: "У вітчизняному літературознавстві неповнота історії української літератури видається часом за неповноту українського літературного процесу"

"Література, стояча понад партіями, – се тільки ваш сон, се ваша фантазія, але на ділі такої літератури не було ніколи", – спростовував у статті "Література, її завдання і найважніші ціхи" фальшиві догмати лібералів-сучасників Іван Франко. Ця каменярська теза, може, найбільше стосується літератури народовецтва і чину на українському Підкарпатті в першій половині XX століття – літератури, так тісно переплетеної з політикою, що часом здається, ніби вони нероздільні. У цьому своєрідному симбіозі полягає одночасно і значущість, і причина багаторічного замовчування цілої плеяди закарпатоукраїнських письменників зазначеного періоду. Якраз цей літературний пласт і став об' єктом і предметом уваги ужгородської дослідниці Наталії Ребрик.

пʼятниця, 28 березня 2008 р.

Станинець Юрій. Сусіди

Станинець Юрій. Сусіди

Роман: Літературна краєзнавча серія «Люби своє» пам’яті Олекси Мишанича /Передмова Наталії Ребрик. – Ужгород: Ґражда, 2006. – 400 с.

ISBN 966-8924-19-3

Роман «Сусіди» написаний в 1935-1941 рр. й раніше не публікований. Події, відтворені в ньому, це – життя закарпатського села першої половини минулого століття. Твір великою мірою є глибоко реалістичною картиною історії Боржавської долини, персонажі майстерно списані з дійсного життя, тяглість соціального й національного самоусвідомлення передано у природному поступі, а при тому – морально-етична, духовна складова наповнюють сторінки роману й роблять його актуальним не лише як літературний факт (оскільки це перший соціально-побутовий роман в закарпатоукраїнській літературі), але і як неабиякий ідейно-естетичний набуток української культури.

ББК 84.4(4УКР)

Вартість 20 грн.

середа, 19 березня 2008 р.

Презентація на відкритті Тижня дитячої книги

Традиційно в Україні в березні місяці, під час весняних шкільних канікул проводиться Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької книги.

19 березня у приміщенні бібліотеки відбулося урочисте відкриття всеукраїнського тижня дитячої книги літературною композицією «Сузір'я вічного й святого - дитяча книга на землі».

Після цього відбулася презентація дитячої літератури від ужгородського видавництва «Ґражда». Видавництво впродовж 15 річної діяльності за мету собі ставило видання книг, присвячених проблемам літератури, історії, культури рідного краю, розрахованих на вчителів, батьків та дітей. Так з’явилися видання педагогічного часопису «Бджілка», «Пригодин Матійка Куколки» Ірини Невицької, «Лаборець» Богуслава Носака-Незабудова, «Ілька Липея» Василя Ґренджі-Донського, казок «Володаря Дикого Лісу» тощо.

Сьогодні видавництво презентувало не тільки книги для дітей, а і книги, де авторами є самі діти – Кароліна Бундаш «Казкова соната», Наталія Рогальська «Колиска часу», Кароліна Гартавер «Краплі життя», збірки творів «Калинові кетяги», «Мова дитячого серця» тощо.

Участь у презентації також взяли бібліотекарі області.


На фото (зліва на право):
Ольга Сергіївна Бокоч, методист ЗІППО
Андрій Ребрик, редактор видавництва «Ґражда»
Інна Михайлівна Хмара, заст. директора ЗОДЮБ
Валентина Дмитрівна Чіка, директор ЗОДЮБ

неділя, 2 березня 2008 р.

Євген Маланюк: Шлях до Шевченка

Маланюк Євген
М 18
Шлях до Шевченка /Підготовка тексту та примітки проф. Любомира Белея; Дизайн серії Надії Пономаренко. − Серія Ucrainica: ad fontеs. Книга ІІ. – Ужгород: Ґражда, 2008. – 48 с.: іл.

ISBN 978-966-8924-55-2

Тараса Шевченка розуміємо настільки, наскільки розуміємо себе – свій час і Україну в ньому. Але щоб краще зрозуміти його як нашого сучасника, треба осягнути його як сучасника людей, проблем, суспільства. Він сам приходить у наш день. Але й ми повинні йти в його час. Лише так між нами й ним буде порозуміння. Праця Євгена Маланюка «Шлях до Шевченка» веде нас цим шляхом.

ББК 63.3(4УКР)6-8

Дмитро ДОРОШЕНКО: Євген Чикаленко.

Дорошенко Дмитро.
Д 69
Євген Чикаленко. Його життя і громадська діяльність /Передмова проф. Любомира Белея; Дизайн серії Надії Пономаренко. − Серія Ucrainica: ad fontеs. Книга І. – Ужгород: Ґражда, 2008. – 224 с.: іл.

ISBN 978-966-8924-58-3

Наукову серію Ucrainica: ad fontes відкриваємо маловідомою працею проф. Дмитра Дорошенка «Євген Чикаленко», що була написана славетним істориком до п’ятих роковин смерті великого українського громадського діяча, мецената, видавця й ученогоагронома та хлібороба-практика.

четвер, 24 січня 2008 р.

Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ ст.

Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ ст.

ББК 83.3(4УКР)8-1
Е 61

Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ століття” видається впер¬ше. До неї ввійшли найвідоміші представники політичного, господарського, науково-освітнього і культурного життя краю, що вклали у його розвиток і процвітання багато праці, особистої енергії і творчого натхнення.

Редакційна колегія:
Бедь В. В. – доктор філософії, кандидат юридичних наук, професор, голова редколегії
Ганич М. М. – доктор медичних наук, професор, член редколегії
Довганич О. Д. – доктор історичних наук, доцент, перший заступник голови редколегії і науковий редактор
Комендар В. І. – доктор біологічних наук, професор,член редколегії
Мешко І. М. – доктор історичних наук, професор, член редколегії
Стецяк І. П. – кандидат педагогічних наук, доцент, секретар редколегії
Хланта І. В. – кандидат філологічних наук, доцент, член редколегії
Худанич В. І. – доктор історичних наук, професор, член редколегії.

Рекомендовано до друку рішенням президії Закарпатського обласного осередку Наукового товариства ім. Тараса Шевченка (протокол № 18 від 24 грудня 2006 року)та Вченої Ради Карпатського університету імені Августина Волошина (протокол №5 від 28 грудня 2006 року)

ISBN 978-966-8924-33-0
© Закарпатський обласний осередок
Наукового товариства ім. Тараса Шевченка, 2007
© Карпатський університет
імені Августина Волошина, 2007
© Видавництво «Ґражда», 2007

четвер, 17 січня 2008 р.

Рекіта В. І.: Історія Закарпаття у творчій спадщині Василя Ґренджі-Донського

Рекіта Віктор Іванович
Р 36
Історія Закарпаття у творчій спадщині Василя Ґренджі-Донського /Передмова проф. В. Задорожного. – Видання друге, перероблене, доповнене – Ужгород: Ґражда, 2007. – 112 с.

ISBN 978-966-8924-43-9

Наукові студії В. Рекіти – ще один крок в осягненні материка творчості найбільшого письменника Закарпаття, зокрема висвітлення історії Срібної Землі у творах Василя Ґренджі-Донського. Молодий науковець прагне виступати неупередженим дослідником, виявляючи історичну правду і вписуючи золотими літерами в пантеон українських визвольних зма-гань ХХ ст. ім’я великого сина Срібної Землі.

ББК 63.3.0.61 (4УКР)

вівторок, 15 січня 2008 р.

Олашин М. В.: Історичний факультет Ужгородського національного університету (1945-2007)

Олашин М. В.
О 53
Історичний факультет Ужгородського національного університету (1945-2007): Короткий історичний нарис та довідкові матеріали / МОН України, Ужгород. нац. ун-т; Відп. за вип. І. О. Мандрик. – Ужгород: Ґражда, 2007. – 124 с.
ISBN 978-966-8924-40-8

У пропонованому науково-довідковому виданні дається короткий виклад історії історичного факультету Ужгородського національного університету (організація, розбудова і організаційна структура, навчально-методична робота, науково-дослідна діяльність, міжнародні зв’язки і громадське життя факультету). Наводяться списки студентів, які отримали диплом із відзнакою, перераховано всіх, хто захистили кандидатські і докторські дисертації; склад кафедр тощо.

Для викладачів, аспірантів, студентів, дослідників історії освіти і науки.

ББК 63.3 +74.58(4УКР)

понеділок, 14 січня 2008 р.

Ребрик Н.: Література народовецтва на Українському Підкарпатті ХХ ст.

Ребрик Наталія Йосифівна
Р 31
Література народовецтва і Чину на українському Підкарпатті в першій половині ХХ століття: Монографія. – Ужгород: Ґражда, 2007. – 220 с.
ISBN 978-966-8924-38-5

У монографії осмислюється література українського Підкарпаття першої половини ХХ століття, історичні умови її розвитку та витворення двох напрямів, об’єднаних патріотичним духом, але відмінних за ідейно-естетичними ознаками: літератури народовецького напряму – на основі творчості Августина Волошина, Ірини Невицької, Юрія Станинця та літератури Чину – на основі поезії Степана-Севастіяна Сабола-Зореслава й Івана Рошка-Ірлявського. Автор аналізує самобутність кожного з означених напрямів, їх ідейно-естетичні програмні настанови, роль в історії розвитку літератури краю вище зазначених письменників та їх місце в загальноукраїнському літературному контексті.
Досліджуються функціональне значення народовецької літератури й літератури Чину в сучасності та історичній перспективі.
Пропоноване видання розраховане на науковців, вчителів, студентів-філологів та широке коло зацікавлених літературою Закарпаття.

ББК Ш 5 (4Укр–4 Зак)5

вівторок, 25 грудня 2007 р.

Тарас Салига: Франко- Каменяр!

Салига Тарас Юрійович
С 16
Франко – Каменяр. – Ужгород: Ґражда, 2007. – 128 с.: іл.
ISBN 978-966-8924-42-2

Автор пропонує читацькій увазі статті, що недавно (2006 р.) з’являлись у періодичній пресі як заперечення поширюваної надуманої тези «Франко – не каменяр!» Публікуємо їх під всенародною назвою «Франко – Каменяр!» Замість післямови друкуємо уривок тексту видатного українського художника І. Труша «Іван Франко і наша суспільність», який він дев’яносто п’ять літ тому оприлюднив у газеті «Діло» (18 вересня 1912 р. ) у зв’язку з тогочасними нападами на поета. На жаль, як і тоді (в даному випадку І. Трушеві), так і сьогодні доводиться спростовувати фальшиві «концепції франкознавства».

ББК 83.3 (4УКР)8